Verkoop kruidkoek voor Serious Request!

Vanaf 1 november verkoopt ’t Klepperhuus heerlijke kruidkoek voor slechts € 1,- per plak.

De opbrengst hiervan is voor Serious Request.

3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten.

Op 21 december om 15.00 uur maakt het personeel van ’t Klepperhuus bekend welk bedrag ze hebben opgehaald voor deze stille ramp.

Op zondag 22 december gaan ze gezamenlijk naar het Glazen Huis in Leeuwarden om dit bedrag aan de 3 DJ’s te overhandigen.